Ulvik

Vebjørn Vebjørnsen Ohnstad og Hildeborg Hansdotter Såkvitne bodde i Ulvik i Hardanger.

Familietreet til Hildeborg og Vebjørn

Vebjørn var født i Aurland i Sogn og Fjordane. Han utdannet seg til lærer på Stord, og ble tilsatt i Ulvik i 1905 der han ble værende hele sitt yrkesliv. Han var den første læreren på Finse. En morsom kuriositet er at hans barnebarn Magnar Hakestad, var den siste læreren på Finse.

Hildeborg var født i Granvin, og flyttet til Ulvik da faren hennes, Hans L. Såkvitne, ble lensmann i Ulvik. Hun var sterkt engasjert i Sjømannsmisjonen. Hildeborg døde tidlig, bare 46 år gammel.

Vebjørn og Hildeborg bodde i lærerboligen i tredje etasje på Brakanes skule. Vebjørn var først lærer i Vangsbygda og på Lekve, men ble i 1907 lærer på framhaldsskolen. 25. april 1940 ble Ulvik bombet av tyskerne under okkupasjonen og de fleste husene på Brakanes ble skutt i brann. En smijernslampe og en sølvskje var visst det eneste familien fant igjen i branntomten.

Vebjørn var yngst av fem søsken. Faren, Vebjørn Olsen, druknet i Vassbygdvatnet i Aurland i februar 1884. Vebjørn ble født i mai samme år. Moren ble da alene med fem små gutter.

Aurland var som Ulvik, et lite jordbrukssamfunn med små arealer og hvor man var avhengig av stølsdrift i fjellområdene rundt. Når folketallet økte var det knapt om plassen, og i siste halvdel av 1800-tallet utvandret mange. Vebjørns fire brødre dro alle til USA. Utvandringen var større i Aurland enn i Ulvik.

Byggingen av Bergensbanen skapte kortvarig arbeidsplass for noen. Ulvik startet også tidlig med kraftutbygging, der planene og arbeidet i Osa var det største prosjektet, men det ble også kortvarig.

Etter hvert fikk turismen større betydning for både Ulvik og Aurland. I Aurland var det lordene som kom først. De jaktet rein i fjellet og fisket laks i elvene. Mari, mor til Vebjørn, skaffet seg arbeid med å vaske og stryke tøy for lordene.

Turismen på Vestlandet fikk sitt store gjennombrudd med den rutegående dampskipstrafikken. I 1853 åpnet ruten mellom Hamburg og Bergen, og fra 1861 kunne turister og andre ta «dampen» videre innover fjorden til Hardanger. Ulvik ble etter hvert et stort turiststed med mange hoteller.

Hans L. Såkvitne , far til Hildeborg, som var lensmann i Ulvik, satt også på Stortinget i tre perioder. I Stortingsreferatene kan vi se at han engasjerte seg sterkt i byggingen av Bergensbanen.

Lensmennene hadde tidligere oppgavene med å lede skifte- og auksjonsforretningene. De krevde også inn skattene. I de vanskelige tidene i mellomkrigstiden var det mange gårder som gikk på tvangsauksjon. Det heldige for Ulvik var at i 30-årene tok turismen et nytt steg oppover. Det var engelskmenn og nederlendere som dominerte denne gangen.

Ulvik fikk tidlig et ungdomslag. Vebjørn hadde erfaring med ungdomslag. Han hadde vært formann i ungdomslaget i Aurland. Men i Ulvik ble han med og stiftet IOGT! Da var han 21 år gammel. Det finnes et bilde av ham der han leder Godtemplarungdomen i et tog i Ulvik. En god start for en som senere skulle bli en mye brukt kjøgemester!

Vebjørn var aktiv i bygdelivet. Han var formann i byggekomiteen for ungdomshuset Elvatun som stod ferdig i 1934. Elvatun fikk mye skryt, men også kritikk for at det var for stort og flott. Til det svarte Vebjørn: "Eg veit at me i byggjenemdi hev fenge kritikk for dette huset, men litt kritikk er sunnt. Me hev vore so altfor flotte; men me sette til motto: Berre det beste er godt nok! Kritikken hev vore sterk mot tårnet på huset, det passar ikkje her. Men eg meiner det passar. Det skal mana ungdomen til å sjå upp, upp til det høgaste av alt."

I tidsskriftet for Hardanger historielag er det en artikkel om "Kjømeistrar". Her skriver de: i det 20-århundre stig det fram en ny generasjon av kjømeistrar. Dei fleste er unge lærarar som kjem ferske frå lærerskulane, men som får sterke band til den frilynte ungdomsrørsla." Artikkelen nevner flere av disse kjømeistrane. I Ulvik nevnes Vebjørn Ohnstad og Torbjørn Ljones, Daniel E. Eitrheim og Lars Torkjellson. "Alle desse og mange fleire var med på å bringa bondebryllaupa ei nyare og fastare form."

Et eksempel på et bondebryllup med Vebjørn som kjøgemester kan ses i denne filmen: Glimpses of Norway - A Hardanger Rural Wedding.