Granvin

Familien Kvamme bodde i Granvin.

Familietreet til Ingebjørg og Lars

Ingebjørg var født på Rekve, Voss. Hun hadde en bror, Eirik, som var ugift. Lars var en av 13 søsken og kom fra Kvamme på Vossestrand. Faren, Brynjulv Eirikson Seim, var lærer og gardbruker på Vossestrand. Brynjulv var gift med Sigvor Torsteinson, oppvokst på Kvamme gård. De overtok gården etter far til Sigvor, Torstein Pedersen Kvamme.

Ingebjørg og Lars bodde først på Voss, men da Lars ble bestyrer på det nyetablerte "Granvin Handelslag" i 1922, bosatte de seg i Granvin i Hardanger. Ingebjørg ble tidlig enke. Lars døde bare 44 år gammel.

Det ble svært vanskelig for Ingebjørg å sitte igjen med syv barn. Solveig, eldste datter, måtte bo hos bestemoren sin på Rekve. Sigfrid vokste opp på Vinje hos sin onkel og tante fra hun var seks år.

Det var ikke mange arbeidsplasser i Granvin ved siden av jordbruk. Byggingen av Voss-Eidebanen (senere kalt Hardangerbanen) begynte i 1921, og stod ferdig i 1935. Det skaffet noen arbeidsplasser. Ingebjørg vasket vognene. Hun måtte vaske ferdig i den tiden toget sto i Granvin. Det var hektisk og slitsomt arbeid i tillegg.

På sine eldre dager ble Ingebjørg en vidkjent bakstekone i hele Hardanger – hun lagde nydelige potetkaker (lomper), brudekling, flatbrød og krotakaker. Ingebjørg innredet bakeri kjelleren i huset.

Se bilder fra bakeriet.

Før Hardangerbanen var veistrekningen fra Granvin mot Voss og Sognefjorden en av de mest trafikkerte, særlig etter at turistene gjorde sin ankomst med båt til Hardangerfjorden. En ettertraktet tur gikk til Stalheim. Den mest kjente personen som besøkte Granvin ofte, var den tyske keiseren Wilhelm. Han lå ofte med skipet sitt «Hohenzollern» i Granvinsfjorden. Keiseren var fascinert av Hardanger, og kom tilbake hvert år.