Bergen

Familien Johan og Oddny Ottesen bodde i Bergen. Oddny var født i Bergen i 1885. Johan var født i Hyllestad i 1882 og flyttet til Bergen i 1902.

Familietreet til Johan og Oddny

Litt bergenshistorikk blandet med slektshistorie.

Oddny slekt går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Bergenserne er en samling av alle nasjoner, sa Ludvig Holberg. Skrudd sammen av reservedeler fra andre individer, sa Aksel Sandemose. Ved utskrivningen av sølvskatten 1816, hadde de fem mest velstående handelshus i Bergen utenlandske navn.

Som i Oddnys slekt var det store tilskudd av innvandrere til Bergen gjennom 600 år. I perioden 1550–1751 er fødestedet til innpå 7000 av innflyttere kjent. Halvparten var utlendinger. Av dem var halvparten tyskere, fjerdedelen dansker og vel 10 prosent skotter og engelskmenn.

En side av Oddny slekt går tilbake til Tyskland, til «adelsslekten» von Tauentzien. Det var Oddnys tippoldefar, Torbjørn Ludvig Synnestvedt, som giftet seg inn i den familien i 1791.

En av Johans forfedre, Ole Christian Ottesen, var gesell, en yrkestittel som stammet fra de tyske hanseatene. Ole Christian opplevde en blomstrende periode i Bergens næringsliv som startet i 1770-årene. Han hadde nok mye å gjøre som arbeidsformann for kjøpmannen han arbeidet for.

Grunnlaget for alt dette var det sterke oppsvinget i handel og skipsfart. Tørrfisk og klippfiskeksport økte i nye markeder som Italia og Frankrike. Handelsflåten fikk sin gullalder med trampfart mellom utenlandske havnebyer. Bergensflåten ble femdoblet i perioden.

En av sjømennene som seilte i Middelhavet, var Christian Børs, også en av Oddnys slektninger. I 1769 ble han tatt av algirske sjørøvere og solgt som slave. Han var heldig og kom hjem 3 år senere.

Neste store omveltning i Bergen skjedde i 1840- og 1850-årene. Nå begynte urbaniseringen å skyte fart. Folk flyttet fra landsbygden inn til byen for å finne arbeid. Bergens folketall steg raskt. Fra 23 800 i i1845 til 240 000 i 1914.

De lokale dampskipsrutene bidro til tettere samkvem mellom landsbygda og byen. Fjordabåtene kom i 1858. I 1914 var det 60 slike båter.

Mor til Oddny, Helene, og Johan var begge to eksempler på folk som flyttet fra Sogn til Bergen for å finne arbeid. Helene som tjenestepike og Johan som kasserer, forretningsfører og til sist eiendomsmegler.

Når Johan og Oddny bygde seg hytte på Skarsvåg, nord for Bergen, var det fjordbåtene som ble brukt for å reise dit. Skarsvåg var et yndet feriested for oss. Vi var der lange perioder om somrene. Selv husker jeg at far kom med båten til Skarsvåg etter han sluttet på arbeid lørdagene.

Det var et yrende folkeliv på disse båtene. Ja, ikke bare folk, båtene fraktet også kyr og annet fe. Onkel Torleif elsket å parodiere «konduktørene» på båtene. Han lot som han kom med billettvesken, slikket godt på tommelen for å trekke fram billetten, og sa: «Og da va te?»