Oma

Omaholmen utenfor Oma

Navnet Oma ses for første gang i 1304, og er da skrevet som Umi (kommer av lyden, omen fra fossen)

Torgeir Olson Oma og Lina Hallsteinsdotter bosatte seg som nygifte på Jeløya ved Moss der Torgeir drev båtbyggeri. Etter noen år returnerte de til Oma og bygde seg hus der. Torgeir fortsatte som båtbygger og startet Torgeir Omas båtbyggeri.

Familietreet til Torgeir og Lina

Les om Torgeir fra bloggen til Torgeir Oma (barnebarn):

Stor arv det er for mannen..

..slekt skal følge slekters gang.

Roald Amundsen, Gjøa og Nordvestpassasjen.

Båtbyggingen gjorde Strandebarm kjent over hele landet. Ein fjerdedel av alle menn var båtbygger i Strandebarm. Alle farkostene var klinkbygde og gjort etter øyemål. Håndverket gikk i arv fra far til sønn. Dette gjaldt også for Torgeir Olson Oma - til sønnene Einar, Odd, og Harald. Alle lærte håndverket, også de som ikke ble båtbyggere. Einar overtok båtbyggeriet etter Torgeir. Odd startet sitt eget båtbyggeri. I dag driver også barnebarnet Nils Terje Oma med båtbygging.

I Strandebarm utviklet de sin egen båttype: "Strandebarmaren". En båt som vanligvis var bygd som en 16-foting. Se og hør mer om båten i et intervju med Peter Helland-Hansen, som har skrevet bok om Strandebarmaren.

Forfatteren Hans E. Kinck gir i boka «Steder og folk» en rekke interessante glimt av Strandebarmbygda og båtbyggerne. Her er Kincks skildring av båtbyggeren en tidlig morgenstund:

«En stille, kold vintermorgen utover stranden, hvor baatbyggerens lygt flytter sig langsomt fra stuen over i baatasjykkjen, eller helt ned til sjøs for den som ikke har et slikt skur, men bruker naustet. Og klinkhamrene begynder i graalysningen at gaa taktfast mot den firkantede «ro», mens storhammeren holder igjen paa spikerens hode utvendig. Nordostmorgen; men endnu blikstille ogspeiling, snehvite fjeld og lier og jorder med gule græsstraa op gjennem det tynde snelag»

Foto: A.Tellefsen

Den taktfaste sangen av klinkhammerene må nok ha vært som en kjenningsmelodi på Omastrand.

Kristian B. Kolltveit skriver at : «Me kunne høyra kven som klinka: Alle hadde ikkje same laget. Ein klinka fort og lett, ein annan seint og tungt. Den nye læreguten heldt underhamaren so hardt opp mot saumhovudet at det vart ikkje dobbeltslag av det. Men meisteren han let båe hamrane arbeida med si eiga tyngd fort og lett, og så taktfast at om han lynsnart snudde hammaren i neven og bruka den kvasse pinnen, held han likevel takten som ein tambur.»

Her viser Nils Terje Oma klinking. Se video her.

Fjellstrand Båtbyggeri

Det var i båtbyggermiljøet på Omastrand at Fjellstrand Båtbyggeri ble etablert i 1928 av Odd Oma. Det startet med produksjon av småbåter og motorbåter og fortsatte fram i midten av 1930-årene med serieproduksjon av livbåter; av de første i landet. I etterkrigstiden utviklet båtbyggeriet seg til en storbedrift, Odd Oma ville videre. Ved hjelp av sønnen Torleif videreutviklet de Omastrand til Fjellstrand Båtbyggeri – og ble en av de ledende i verdensmålestokk når det gjaldt produksjon av hurtigbåter i aluminium for passasjerfart.

I nyere tid har Årdal og Sunndal Verk og Kværner vært inne på eiersiden. Nå er det Fjellstrand as som driver på Omastrand.

Les denne historen til slutt.